Datasheet

 
RF NPN Transistors
2N4292, BF198, BF199, BF240, BF240B, BF241, BF241C, BF241D, BF254, BF254B, BF255, BF255C, BF255D, BF310, BF311, BF314, SF115, SF115A, SFI1SB, SF115C, SF115D, SF115E, SF167, SF173, SF194, SF194B, SF195, SF195C, SF195D, SF196, SF197, SF294, SF294B, SF295, SF295C, SF295D, SF310, SF314, SF334, SF334B, SF335, SF335C, SF335D, SL918, SL3693,
 
Low Signal NPN Transistors,
2N3793, 2N3794, 2N3903, 2N3904, 2N4286, 2N4286A, 2N4286B, 2N4286C, 2N4286D, 2N4287, 2N4287A, 2N42878, 2N4287C, 2N4287D, 2N5088, 2N5089, 2N5209, 2N5210, 2N5219, 2N5223, 2N5224, BC167, BC167A, BC167B, BC168, BC168A, BC168B, BC168C, BC169, BC169B, BC169C, BC182, BC182A, BC183, BC183A, BC183B, BC183C, BC184, BC184B, BC184C, BC237, BC237A, BC237B, 8(3238, BC238A, BC238B, BC238C, BC239, BC239B, BC239C, MC107, MC108, MC800, MC810, SC107, SC107A, SC107B, SC108, SC108A, SC108B, SC108C, SC109, SC100B, SC100C, SC147, SC147A, SC147B, SC148, SC148A, SC148B, SC148C, SC149, SC149B, SC149C, SC174, SC174A, SC174B,
 
Low Signal PNP Transistors,
2N3702, 2N3703, 2N3905, 2N3906, 2N4288, 2N4288A, 2N42888, 2N4288C, 2N4289, 2N4289A, 2N4289B, 2N4289C, 2N4290, 2N4290A, 2N42908, 2N4291, 2N4291A, 2N4291B, 2N5086, 2N5087, 2N5227, 2N5228, 2N5447, 2N5448, BC212, BC212A, BC212B, BC213, BC213A, BC213B, BC213C, BC214, BC214A, BC214B, BC214C, BC224, BC257, BC257VI, BC257A, BC258, BC258VI, BC258A, BC258B, BC259, BC259A, BC259B, BC307, BC307VI, BC307A, BC308, BC308VI, BC308A, BC308B, BC309, BC309A, BC309B, BC415, BC415A, BC415B, BC415C, BC416, BC416A, BC416B, BC416C, SC157, SC157VI, SC157A, SC158, SC158VI, SC158A, SC1588, SC159, SC159A, SC159B, SC256, SC256A, SC256B, SC257, SC257VI, SC257A, SC258, SC258VI, SC258A, SC258B, SC259, SC259A, SC259B,
 
Medium Power NPN Transistors,
BD135, BD137, BD139, BD226, BD228, BD230, MC140, MC141, MC142, MC160, MC161, MC260, MC340, ,
 
Medium Power PNP Transistors,
BD136, BD138, BD140, BD227, BD229, BD231, MC150, MC151, MC152, MC350, , Power NPN Transistors, 2N5190, 2N5191, BD131, BDISIA, BD133, BDY34, MD33, MD33A, MC170, PC100, PC11O,
 
Power PNP Transistors,
2N5193, 2N5194, BD132, BD132A, MC172, PC200, PC210,
 
High Voltage NPN Transistors,
BF457, BF458, BF459, MF120, MF177, MF178, MF179, MF179A, MF179B, MF179C,

 
  Transistor datasheet